Η εταιρεία Καλλιμάρμαρον έχει στην κατοχή της δύο λατομεία στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, από όπου εξορύσσει τον ασβεστόλιθο Terra Coral, ευρέως γνωστό ως Πέτρα Λακκώματος. Τα λατομεία έχουν έκταση 34 και 24 στρέμματα αντίστοιχα και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, με πιστοποιημένα παραγόμενα προϊόντα ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE.

Σύμφωνα με γεωλογικά ευρήματα, η ευρύτερη περιοχή του Λακώμματος υπήρξε λεκάνη συσσώρευσης φερτών υλών και γλυκών υδάτων. Όταν κατά τη περίοδο του Νεογενούς αποσύρθηκαν τα ύδατα είχαν ήδη πακτωθεί τα ιζήματα του λιμναίου περιβάλλοντος και είχε επιτελεστεί η διαγένεση του πετρώματος.

Τα λατομεία είναι τύπου ρηχής εξόρυξης, το οποίο σημαίνει ότι το πέτρωμα βρίσκεται ως κοίτασμα κάτω από την επιφανειακή στρώση του εδάφους. Το κοίτασμα αυτό είναι κατακερματισμένο μέσα στη γη, σε μικρά και μεγάλα σώματα.

Ένα μέρος των προϊόντων βγαίνει στην τελική του μορφή κατευθείαν από το λατομείο όπως π.χ. οι όγκοι αντιστήριξης, ενώ επιλεγμένοι όγκοι μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όπου είτε κόβονται και λειαίνονται σε πλάκες 2 και 3 εκατοστών, είτε κατεργάζονται σε άλλες μορφές προϊόντων.